hp 1.7.1916 797 WATESKEDIRI kpp 1953
21 km Z.O. Kediri, res. Kediir, h. K.S.M.

1985  blz 096   11. Kab. Kediri   21. Kecm. Wates    kpp   64174
 
in Verzameling Circulaires 1914-1917: Hulppostkantoor   f 2,50  /mnd
       
    1a  utr    
    5/10/5    
       
    1b  utr    
         
XXXXXXXXXX
?5-09-1921 Vbd1 20-09-1921 Vbd2 1b1  utr   12-08-1933
         
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
06-07-1937 ?0-06-1938 1b2  utr 19-06-1938 Lbd2 ??-11-1938 Lbd1
         
       
??-01-1939 Lbd2 ??-06-1939 Lbd1 6    
         
??-01-1939 Vbd1 ??-06-1939 Vbd2 6 04-02-1942 Lbd2 19-02-1942 Lbd1
         
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
05-11-1942 Vbd1 05-11-1942 Vbd2 6 05-11-1942 Lbd2 05-11-1942 Lbd1
         

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP