hp 1.10.1908 772  TOBELO kpp 1953
res. Ternate en Ond. N.N.O. Ternate, eil. Halmaheira, a.d. Oost kust     Tob /Tt

in verzameling Circulaires 1914-1917 Hulppostkantoor    3.50 Gld  /mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
br/vk  
    1a utr    
    5/10/5    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
??-04-1917 Vbd1 20-09-1918 Vbd2 1a1  utr 31-01-1927 Lbd2 12-09-1927 Lbd1
ph ms 5/10/5 jh    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
??-07-1928 Vbd1 ??-10-1929 Vbd2 1a2  utr 19-03-1934 Lbd2 21-11-1936 Lbd1
ph ph 5/10/5 ph  
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
br/vk utr 19-678
utr 19-686
    1b  utr    
    4/10/4    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
08-09-1937 Vbd1 11-01-1938 Vbd1 1b  utr 01-03-1941 Lbd2 03-03-1941 Lbd1
  jh 4/10/4 ms ph
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
??-08-1941 Vbd1 11-10-1941 Vbd2 6 11-10-1941 Lbd2 14-10-1941 Lbd1
vD beg     jh
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 00-00-1943 Vbd2 6 00-00-1944 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    na 9.3.1942        

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP