bsl 1930 bsl  TJIPANAS rmp 1963 kpp 1987
1e 1921   Tjipanas, Z.W. Djasinga, 39 km Z.O. Rangkasbetoeng, res. Bantam

1985  blz 296   17. Kab. Lebak   6. Kecm. Cipanas  rmp  42372   1985 Cps /Rk
 
niet genoemd in Verzameling Circulaires 1914-1917
tijd. hp 1883 tot
30.10.1918
760  tijd. hp  TJIPANAS einde
30.10.1918
2e 1921   Tjipanas, bij Sindanglaja, Tjiandjoer, res. Preanger Reg.
3e 1921    Tjipanas, 7 km N.W. Garoet, res. Preanger Reg.

1985  blz ...   17. Kab. ...   6. Kecm. ...   niet aanwezig
 
niet  !!  genoemd in Verzameling Circulaires 1914-1917
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
biffage
X#X
 
    1a    
         
?2-11-1917 Vbd1 ?2-08-1918 Vbd2 1a 19-09-1918 Lbd2 13-10-1918 Lbd1
        einde 30.10.1918
    19.9.1918    
  utr 1918 124
utr 1918 200
 
    1b    
      LS10M1    
al deze 4
in Utrecht
aangemaakte
stempels
komen na
1918 niet meer
aan bod
  utr 1918 47  
    2    
    LB10G1    
    utr 1919 78  
    3    
    LB10K2    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP