p << 1864 640  SOEMEDANG kp 1953
res. Preanger. Reg. a.d. Tji Peles

1985   blz 310   25. Kab. Sumedang   9. Kecm. Sumedang Selatan    kp    45300
 
in Verzameling Circulaires 1917 Postkantoor    f 10,-  /mnd
    br/vk  
    1a    
    br/vk    
??-01-1927 Vbd1 ??-05-1927 Vbd2 1a 17-09-1927 Lbd2 14-11-1927 Lbd1
    br/vk    
    lg/vk  
    1b    
    lg/vk    
21-10-1920 Vbd1 13-11-1920 Vbd2 1b 03-07-1926 Lbd2 07-09-1926 Lbd1
      lg/vk    
    M2p  
    1c    
    M2p    
21-03-1928 Vbd1 ??-07-1928 Vbd2 1c ??-04-1930 Lbd2 ?5-04-1930 Lbd1
    M2p    
    hg/sm  
    2    
    4/9/3    
08-11-1930 Vbd1 ?3-01-1931 Vbd2 2 03-12-1938 Lbd2 08-04-1939 Lbd1
    4/9/3    
    hg/sm  
    7    
    4/9/3    
10-05-1935 Vbd1 30-08-1935 Vbd2 7 03-04-1939 Lbd2 21-04-1939 Lbd1
      4/9/3    
    hg/sm  
    9    
         
30-10-1939 Vbd1 21-11-1939 Vbd2 9 17-01-1942 Lbd2 05-02-1942 Lbd1
         
17-04-1942 Vbd1 11-02-1943 Vbd2 9 19-10-1948 Lbd2 ?4-12-1952 Lbd1
    na 9.3.1942      
    17.4.1942    
    hg/sm  
    15    
         
05-06-1939 Vbd1 23-06-1939 Vbd2 15 07-01-1942 Lbd2 21-02-1942 Lbd1
      ph  
21-08-1942 Vbd1 ??-10-1942 Vbd2 15 ??-03-1949 Lbd2 16-05-1949 Lbd1
         

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP