hp 1.7.1913
# 1933
633  SOEKOREDJO - / BANGIL kpp 1953
Soekaredja  
1923 Aardrijkskundig Woordenboek p.    od. Pandakan  d. Bangil   a. Pasoeroean
niet in 1921 Aardrijkskundig Woordenboek van Inspecteur Wieringa

1985   blz 118   26. Kab. Pasuruan   20. Kecm. Sukorejo    kpp    67161 
 
Verzameling Circulaires 1917: Hulppostkantoor in 1914-1917    f 3,50 / mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1a    
    5/10/5    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
12-03-1918 Vbd1 12-03-1918 Vbd2 1a ??-09-1921 Lbd2 01-10-1921 Lbd1
  fijne biffage 5/10/5

slibt

dicht

    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1a    
    5/10/5    
??-01-1922 Vbd1 05-07-1922 Vbd2 1b  utr ??-12-1932 Lbd2 02-12-1932 Lbd1
    lg/vk    
hp1935 SOEKOREDJO - / BANGIL hpkt 1948
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    6a    
    1 / 3    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
  XXXXXXXXXX
28-10-1936 Vbd1 ?6-11-1936 Vbd2 6a ??-11-1939 Lbd2 ?-03-1940 Lbd1
ph   1 / 3 ms ph
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    6b    
    1- / 2    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
??-05-1940 Vbd1 29-08-1940 Vbd2 6b 07-01-1942 Lbd2 ?2-03-1942 Lbd1
wm htb 1- / 2    
15-04-1943 Vbd1 04-07-1945 Vbd2 6b 22-02-1947 Lbd2 20-03-1947 Lbd1
    na 9.3.1942    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP