fh hp 1914-1929
hp 1.12.1929
584 SEKADAU kpp 1953
W. Sintang, Pontianak, res. W. afd. van Borneo, a.d. S. Kapoeas en S. Sekadau     Sed /Ptk

1985  blz 324   7. Kab. Sanggau   14. Kecm. Sekadau Hilir   Kpp Sekadau  78582
  
Verzameling Circulaires 1914-1917: Fungerend Hulppostkantoor    f 1,- /mnd
     
    1    22.2.41
    dicht    
?8-08-1934 Vbd1 23-09-1934 Vbd2 1 ??-09-1941 Lbd2 ??-01-1942 Lbd1
    dicht    
26-09-1942 Vbd1 20-03-1943 Vbd2 1   dicht 14-05-1944 Lbd2 23-06-1945 Lbd1
26. 9. 42.  uur 20. 3. 3.  uur na 9.3.1942 14. 5. 4.  blokje 23. 6. 5.  blokje

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP