fg. hp. 1937
hp 1939 - 1943
577  SAPAT rmp 1963 - 1985
1921 Wieringa: Sepatdalem, Z.W. Tembilahan, Tandjoengpinang, res. Riouw en Ond.
a.d. mond van de Batang Koeantan

1923 Aardrijkskundig Woordenboek: Sepat g.  Inderagiri, a.   Riau & Onderhorigheden
g. staat voor golf of baai   a. voor afdeling

1985  blz 174    2. Kab. Indragiri Hilir    4. Kecm. Kuala Indragiri     Rmp Sapat  29281 
 
niet in Verzameling Circulaires 1914-1917
       
    6    

 fg hp type B

 13.9.1938

3+ / 4-    
28-09-1938 Vbd1 15-10-1938 Vbd2 6 19-08-1941 Lbd2 15-01-1942 Lbd1
    3+ / 4- beg ms
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 26-07-1943 2Vbd2 6 10-08-1943 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    18. 7. 26. na 9.3.1942 18. 8. 10.  

    Z.O. van

  Tembilahan

Sapat

 op de kaart:

 Sepat

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP