fg hp <<
p 1.3.1882
hp 1.9.1907
430  OELEE  LHEUE # 1.1.1923
kpp 1985
Uleelheue
OelŤŽ Lheue (Olehleh), gouv. Atjeh en Ond., W. Koetaradja, haven van Koetaradja  Ol /Ktr

in Verzameling Circulaires 1914-1917 : Hulppostkantoor Oelee LheuŽ   f 3,50 /mnd

1923 Aardrijkskundig Woordenboek: OelŤťlheuŽ (vroeger Olehleh)  oa. Groot Atjeh

1985  blz 202    8. Kodya Banda Aceh   3. Kecm. Meuraxa     Kpp  23233
       
    1a  utr    
    hg/sm    
08-09-1917 Vbd1 23-03-1919 Vbd2 1a  utr 15-07-1922 Lbd2 17-08-1922 Lbd1
    hg/sm   # 1.1.1923
  OELEň - LHEUň  
utr 19-314
utr 19-646
stempelboek
aanmaak in
<---- Utrecht
ontvangst in
Ned.IndiŽ --->
    1b  utr    
    lg/vk

 maar is

 nooit gebruikt

    8.8.1920    
    15.7.1922    

 Earlier, Later, Better ? Ť please send SCAN to the webmaster of ZWP