hp 1.2.1917 416  NGADILOEWEH kpp 1953
Ngadiloewih, bsl, 6 km N.O. van Kras, Kediri, res Kediri, h. S.S.

niet in Verzameling Circulaires 1914-1917
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1a    
    X # X    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
?6-10-1917 Vbd1 ?7-01-1918 Vbd2 1a ??-02-1927 Lbd2 22-03-1927 Lbd1
ms jh X # X   jh
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1b utr    
    lg/vk    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
29-10-1927 Vbd1 02-11-1927 Vbd2 1b utr ??-06-1938 Lbd2 ?3-06-1938 Lbd1
    lg/vk ph jh
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1b utr --> 6    
    lg/vk    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
??-12-1938 Vbd1 ??-??-1938 Vbd2 1b utr --> 6 ?5-11-1941 Lbd2 20-01-1942 Lbd1
jh ph lg/vk ph  
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 18-09-1943 Vbd2 6 18-11-1943 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    na 9.3.1942    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP