hp 1939 415  NGABANG kpp 1953
N.O. van Pontianak, res W. afd. van Borneo

1985:  blz 319  Kab. 1 Pontianak   Kec. 9 Ngabang    kpp  78357
 
Verzameling Circulaires 1914-1917: Fungerend Hulppostkantoor    f 1,-  /mnd
       
    11    
         
08-02-1941 Vbd1 ??-02-1941 Vbd2 11 ??-01-1942 Lbd2 02-01-1941 Lbd1
         
       
    11    
         
27-09-1942 Vbd1 28-09-1942 Vbd2 11 24-12-1942 Lbd2 26-12-1942 Lbd1
  Japanse bezetting  DN type 012 na 29.1.1942

  jaar

 42.

18-05-1943 18-05-1943 11 18-08-1944 18-08-1944

  jaar

 3.

vanaf 1943 jaar 4.  jaar 4.
??-06-1949 Vbd1 22-08-1949 Vbd2 11 07-05-1955 Lbd2 30-01-1959 Lbd1
NL   na 15.8.1945    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP