380  MENADO  
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1a  utr    
    br/vk  5-/10/5-    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
06-05-1921 Vbd1 10-05-1921 Vbd2 1a1  utr 20-09-1921 Lbd2 12-11-1921 Lbd1
  ph br/vk  5-/10/5- ms ph
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
?7-01-1934 Vbd1 ?7-01-1934 Vbd2 1a1  utr 24-07-1938 Lbd2 04-04-1941 Lbd1
    br/vk  5-/10/5- ms ms
  <-- utr
18-029
<-- utr
18-303
         
    br/vk  4/10/4    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
05-08-1922 Vbd1 13-11-1922 Vbd2 1b  utr 09-02-1923 Lbd2 20-03-1923 Lbd1
ph ph br/vk  4/10/4 ms jh
  <-- utr
19-069
<-- utr
19-084
         
    ...    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
ph  
    1c utr --> 6 29-12-1927 Lbd2  
    ... ph  
       
    2a  utr    
    4½/9/4    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
14-02-1917 Vbd1 15-02-1917 Vbd2 2a1  utr 18-04-1918 Lbd2 27-06-1918 Lbd1
ph jh compleet bj ph
    23.7.1917    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    2a2  utr    
    damage <M ½circle    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
?6-12-1917 Vbd1 08-05-1918 Vbd2 2a2  utr 21-02-1921 Lbd2 11-03-1921 Lbd1
bj jh damage <M ½circle   ph
       
    2a3  utr    
    balk < M    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
26-02-1918 Vbd1 19-03-1918 Vbd2 2a3  utr 04-06-1918 Lbd2 22-05-1919 Lbd1
jh   balk < M ph 13-02-1919 bj
       
    2a4  utr    
    balk < NA    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
12-09-1919 Vbd1 17-11-1919 Vbd2 2a4  utr ??-01-1921 Lbd2 21-04-1921 Lbd1
ph jh balk < NA ms ph
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
21-02-1921 ... 2a4  utr 17-11-1923 27-10-1924
    balk < NA    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
??-02-1921 Vbd1 00-00-1922 Vbd2 2a4  utr 18-05-1928 Lbd2 ??-07-1928 Lbd1
bj   all damage ms ph
utr 1918-002
utr 1918-307
    2b  utr    
    4/9/3½    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
?9-03-1929 Vbd1 ??-12-1931 Vbd2 2b  utr 20-01-1938 Lbd2 25-10-1939 Lbd1
jh ms 4/9/3½ 08-01-1938 ms  
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    2c    
    O ovaal    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
??-12-1932 Vbd1 ?7-01-1933 Vbd2 2c 30-08-1938 Lbd2 03-06-1939 Lbd1
ms ph O ovaal ph 11-10-1938 ms
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    3    
         
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
17-11-1921 Vbd1 24-02-1922 Vbd2 3 08-06-1938 Lbd2 26-11-1938 Lbd1
ph ph   ms pp
    23.10.1928    
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    4a    
    ...    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 4a 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
. . ... . .
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    4b    
    ...    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 4b 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
. . ... . .
       
    4v    
    25-5 /  15-10    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
??-50-1930 Vbd1 01-07-1930 Vbd2 4v 12-09-1930 Lbd2 08-10-1930 Lbd1
ph ph 25-5 /  15-10   06-10-1930 ph
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 5a 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
. . ... . .
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 5b 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
. . ... . .
M3p '- ' E ' -'

N '-'
utr -->
18-029

1b ? 6a
    6a    
    4/10/4 br/vk    
04-09-1937 Vbd1 04-09-1937 Vbd2 6a 26-06-1940 Lbd2 06-07-1940 Lbd1
     4/10/4 br/vk    
  M3p '  ' X
X
XXXXXXXXXX
X
X
utr -->
19-069

1c ? 6b
    6b    
    4/10/4  br/vk    
06-09-1940 Vbd1 04-10-1940 Vbd2 6b 30-12-1940 Lbd2 13-09-1941 Lbd1
    4/10/4  br/vk   ??-12-1941 jh
  M2p    
    6c    
    breed    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
??-03-1944 Vbd1 26-06-1944 Vbd2 6c 00-00-1944 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    breed    
  MENADO 1  
       
    10    
    LB10K3    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 10 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
. . LB10K3 . .
  MENADO 2  
       
    9    
    LB10G3    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
06-10-1933 Vbd1 06-11-1933 Vbd2 9 02-12-1933 Lbd2 26-01-1934 Lbd1
     LB10G3    
  MENADO 3  
       
    15    
    LB10N3    
15-12-1934 Vbd1 22-12-1934 Vbd2 15 ?8-02-1939 Lbd2 01-04-1939 Lbd1
    LB10N3     
  MENADO  
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    9    
    ...    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
24-01-1940 Vbd1 ??-04-1940 Vbd2 9 25-10-1941 Lbd2 ??-11-1941 Lbd1
jh ms ... ms ms
XXXXXXXXXX
25-08-1946 Vbd1 11-12-1946 Vbd2 9 14-06-1949 Lbd2 10-12-1949 Lbd1
ms 26-09-1946 ph na 9.3.1942 ?4-08-1949 ms  
       
    14    
    wijde letters    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
04-01-1941 Vbd1 ??-01-1941 Vbd2 14 01-12-1941 Lbd2 05-12-1941 Lbd1
ms ph wijde letters ph ph
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    19    
    ...    
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 19 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
. . ... . .
       
    20a  bvd    
    O ovaal liggend    
30-09-1939 Vbd1 11-10-1939 Vbd2 20a  bvd 25-05-1941 Lbd2 23-07-1941 Lbd1
14-09-1939 ph   O ovaal liggend jh  
31-01-1944 Vbd1 23-10-1947 Vbd2 20a 22-04-1949 Lbd2 25-04-1949 Lbd1
    na 9.3.1942 jh  
    22.4.1948    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
00-00-1900 Vbd1 00-00-1900 Vbd2 20a vs 20b 00-00-1900 Lbd2 00-00-1900 Lbd1
1233 4444 3321 E '- ' N '-' O ' ' 13x vs 14x '-' 1334 4444 3321 E '- -' N ' ' O '-'
    biffage    
21-01-1940 Vbd1 05-01-1941 Vbd2 20b 22-11-1941 Lbd2 03-12-1941 Lbd1
ms vD O rond jh  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
17-06-1943 Vbd1 27-01-1944 Vbd2 20b 31-05-1945 Lbd2 11-11-1947 Lbd1
vD dn na 9.3.1942 mw 11. 11. 4. 7.
17-02-1948 Vbd1 29-10-1948 Vbd2 20b ?9-03-1950 Lbd2 27-06-1951 Lbd1
17. 2. 48.   na 1947   27. 6. 51.
====================
 
In januari 1938 kan men in het Maandblad voor Philatelie de volgende mededeling aantreffen10: "Eenigen tijd terug bevatten de Indische bladen een bericht, dat de postdienst besloten had de stempels met breeden balk, zoogenaamde blokstempels, af te schaffen. Hiertoe kon worden overgegaan, omdat men de hand had weten te leggen op een nieuwe soort stempelinkt, door de gebruikmaking waarvan het niet meer mogelijk zou zijn het stempel af te waschen zonder het frankeerzegel te beschadigen. De afschaffing van de blokstempels is thans een feit geworden". Dit alles was dus mede mogelijk geworden door de ingebruikname van een nieuwe soort stempelinkt en tot de afschaffing van het gehate blokstempel zou onverwijld worden overgegaan. Hiermede was eindelijk een eind gekomen aan de belangentegenstelling tussen de Indische postdienst en de filatelisten.
In ongeveer dezelfde periode vond de introductie van een nieuw type stempel met biffage-rand en puntvlakvulling plaats. Dit nieuwe type puntvlakstempel met de kruisjes in de onderring, type 2, is een van de fraaiste stempeltypen die in Nederlands Indië zijn gebruikt. Ze zijn kennelijk aan veel kantoren pas vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog verstrekt, waardoor ze weinig zijn gebruikt en de afstempelingen ervan zeldzaam zijn, bv. te Menado, Pandeglang en Tandjong/Priok. Het gebruik van dit stempel op een aantal kantoren tijdens en na de Japanse bezetting valt buiten het kader van dit verhaal. Wel kan nog worden opgemerkt, dat het kantoor te Menado voor de oorlog reeds twee (sub)typen van het puntvlakstempel type 2 heeft gebruikt: één met een ronde en één met een meer afgeplatte O.
 
===========================
         

 Earlier, Later, Better ? è please send SCAN to the webmaster of ZWP