hp << 1864
p ca. 1.5.1873
347  MALANG  19 kp 1953
res. Pasoeroean, st. S.S.  en Malang tram

1985 blz 109    19. Kodya Malang    3. Kecm. Klojen     kpb-I     65100

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Postkantoor  f 40,- /mnd
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
02-02-1935 Vbd1 02-02-1935 Vbd2 19 02-02-1936 Lbd2 02-02-1936 Lbd1
        pv1        
    2.3.1936    
  zwarte balk
li en re
smal
1233  
    19a    
        pv1        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
02-02-1936 Vbd1 02-02-1936 Vbd2 19a 02-02-1937 Lbd2 02-02-1937 Lbd1
        pv1        
  zwarte balk
li en re
smal
1234

balk 8 mm
 
    19b    
        pv1        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
02-02-1936 Vbd1 02-02-1936 Vbd2 19b 02-02-1937 Lbd2 02-02-1937 Lbd1
        pv1        
  zwarte balk
li en re
smal
1234

balk 7 mm
 
    19c    
        pv1        
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
02-02-1936 Vbd1 02-02-1936 Vbd2 19c 02-02-1937 Lbd2 02-02-1937 Lbd1
        pv1        
  balk breed
3 // 3
forse
letters
 
    19d    
        pv1        
30-03-1937 Vbd1 01-04-1937 Vbd2 19d ??-06-1937 Lbd2 03-05-1937 Lbd1
  30-03-1937 jh pv1 ??-06-1937 ph 01-06-1937 jh

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP