hp << 1864
p 1.11.1874
332 LOEMADJANG hpkt 1948 pkt
p 1953
res. Pasoeroean, st. S.S.

1985   blz 100   14. Kab. Lumajang   6. Kecm. Lumajang    kp    67300 
 
Verzameling Circulaires 1917: Postkantoor in 1914-1917    f 12,50 / mnd
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
  hg/sm
    1a  utr    
    5/10/5    
21-03-1917 Vbd1 05-05-1917 Vbd2 1a  utr 12-09-1925 Lbd2 23-09-1925 Lbd1
    5/10/5     
       
    1b --> 6a    
    4/10/4    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
19-01-1927 Vbd1 05-04-1927 Vbd2 1b 08-12-1933 Lbd2 27-12-1933 Lbd1
sl   4/10/4    
XXXXXXXXXX Sepandjang? Tjikadjang? XXXXXXXXXX
?4-02-1938 Vbd1 ?4-02-1938 Vbd2 1a of 1b ?4-02-1938 Lbd2 ?4-02-1938 Lbd1

waarschijnlijk

géén Lm

5 jaar later      
       
    1c    
    lg/vk    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
13-01-1930 Vbd1 13-01-1930 Vbd2 1c 13-01-1930 Lbd2 13-01-1930 Lbd1
    lg/vk    
       
    2a    
    4/9/3½    
16-07-1917 Vbd1 17-07-1917 Vbd2 2a 11-06-1925 Lbd2 ?7-07-1925 Lbd1
      4/9/3½     
       
    2b    
    4/9/3½    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
16-01-1926 Vbd1 02-09-1926 Vbd2 2b 29-12-1936 Lbd2 16-01-1937 Lbd1
   vD 4/9/3½   bv
       
    3    
          
05-08-1927 Vbd1 31-10-1927 Vbd2 3 30-01-1932 Lbd2 ?5-02-1932 Lbd1
          
       
    1b --> 6a    
    hg/sm    
18-07-1936 Vbd1 24-08-1936 Vbd2 6a 03-04-1941 Lbd2 05-04-1941 Lbd1
    hg/sm     
16-06-1944 Vbd1 ??-04-1949 Vbd2 6a 08-07-1953 Lbd2 ??-04-1954 Lbd1
nog biffage nog biffage na 9.3.1942     
       
    6b    
    lg/vk    
09-07-1937 Vbd1 17-07-1937 Vbd2 6b 03-02-1942 Lbd2 05-02-1942 Lbd1
    lg/vk    
16-07-1944 Vbd1 15-10-1944 Vbd2 6b 03-09-1945 Lbd2 15-10-1948 Lbd1
nog biffage nog biffage na 9.3.1942  nog biffage   
    bvd  
    6c    
    M2p    
11-01-1937 Vbd1 30-01-1937 Vbd2 6c 05-07-1941 Lbd2 ??-11-1941 Lbd1
     M2p     
??-08-1942 Vbd1 06-03-1943 Vbd2 6c 04-08-1945 Lbd2 21-09-1945 Lbd1
  dichtgelibd na 9.3.1942    
25-07-1945 Vbd1 29-05-1947 Vbd2 6c 25-07-1952 Lbd2 ??-12-1952 Lbd1
     na 17.8.1945    
       
    9a    
    dicht    
15-02-1934 Vbd1 27-02-1934 Vbd2 9a 23-05-1936 Lbd2 08-07-1936 Lbd1
     dicht    
    19.10.1934    
       
    9b    
    biffage    
?1-06-1937 Vbd1 28-06-1937 Vbd2 9b 11-12-1941 Lbd2 18-02-1942 Lbd1
    biffage    
X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX
??-03-1942 Vbd1 22-10-1942 Vbd2 9b ??-10-1942 Lbd2 ??-10-1942 Lbd1
      na 9.3.1942    
       
    12    
         
01-01-1939 Vbd1 21-02-1939 Vbd2 12 15-05-1941 Lbd2 04-01-1942 Lbd1
           

 Earlier, Later, Better ? è please send SCAN to the webmaster of ZWP