p 15.3.1893
hp 1.1.1895
319  LHO - SEUMAWE p 5.5.1906
k
p 1953
gouv. Atjeh en Ond. , a.d. Noordkust, st. Atjeh tram

1985  blz 200   7. Kab. Aceh Utara   1. Kecm. Banda Sakti    kp   24300

in Verzameling Circulaires 1914-1917: Postkantoor    f 17.50 /mnd
      hg/sm
  
U '-'
    1a  utr    
    5/10/5    
22-05-1917 Vbd1 08-05-1917 Vbd2 1a  utr 21-01-1940 Lbd2 16-12-1940 Lbd1
    5/10/5    
      hg/sm
    2a  utr    
    4/9/4    
30-07-1917 Vbd1 04-08-1917 Vbd2 2a  utr 07-04-1925 Lbd2 11-05-1926 Lbd1
    4/9/4      
  LHOSEUMAWE  
1919 utr 014 1919 utr 049
1919 utr 144
hg/sm
  
U ' '
    1b  utr    
    4/10/4    
06-05-1933 Vbd1?? 28-02-1936 Vbd2 1b  utr 21-09-1939 Lbd2 01-05-1940 Lbd1
    4/10/4    
  1919 utr 099
1919 utr 141
hg/sm
 
    2b  utr    
    4/9/3    
17-04-1927 Vbd1 08-06-1927 Vbd2 2b  utr 30-10-1937 Lbd2 03-11-1937 Lbd1
    4/9/3    
  lg/vk 1919 utr 93  
    3  utr    
         
24-08-1925 Vbd1 27-08-1925 Vbd2 3  utr 12-03-1927 Lbd2 22-03-1927 Lbd1
           
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    6    
         
15-03-1941 Vbd1 ??-03-1941 Vbd2 6 20-12-1941 Lbd2 ??-01-1942 Lbd1
         
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 00-00-1943 Vbd2 6 00-00-1944 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    na 9.3.1942    
       
    7    
    hg/sm    
11-11-1937 Vbd1 25-11-1937 Vbd2 7 10-05-1939 Lbd2 18-07-1939 Lbd1
    hg/sm    
       
    14    
         
??-01-1939 Vbd1 12-05-1939 Vbd2 14 12-01-1942 Lbd2 20-01-1942 Lbd1
         
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1942 Vbd1 00-00-1943 Vbd2 14 00-00-1944 Lbd2 00-00-1945 Lbd1
    na 9.3.1942    
    15.10.1941    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP