hp 1.11.1921
# 16.10.1922
301  LAHEWA bsl 1937
rmp 1963 kpp 1985
N.W. Goenoengsitoli, Padang, res. Tapanoeli, eil. Nias, a.d. N. kust      Lhw /Gst

1985  blz 217   10. Kab. Nias   6. Kecm. Lahewa    kpp   22853
 
niet in Verzameling Circulaires 1917: Fungerend Hulppostkantoor in 1914-1917
    X
X
XXXXXXXXXX
X
X
   
    1    
    tot 16.10.1922    
XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
??-11-1921 Vbd1 05-12-1921 Vbd2 1 05-12-1921 Lbd2 19-12-1921 Lbd1
    tot 16.10.1922    
    5.12.1921    

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP