Langebalkstempels Nederlands IndiŽ 1916-1942

2010-11:  Tanggoel, Tebingtinggi Palembang, Wonreli
2012-02: Tandjoengbalei Karimon, Tinombo
2012-03: Tandjongpinang, Tandongpandan, Tandjongpoera

         

Ktr

      

Kantoornaam

  

X..

   

Periode

   

Afk

   

Svl

    

Update

560  

SABANG

10x

1917-1942

Sab

1

2014-01

561  

SALAMAN

4x

1919-1942

Sal

20

2015-06

562  

SALATIGA

15x

1917-1942

Sa

1

2015-06

563  

SALEIJER

3x

1921-1942

Slj

40

2015-06

564  

SALEM

3x

1921-1942

Slm

25

2015-06

565  

SAMALANGA

2x

1929-1942

Slg

80

2015-06

566  

SAMARINDA

11x

1917-1942.

Smr

1

2015-06

567  

SAMBAS

5x

1917-1942

Sbs

2

2015-06

568  

SAMBODJA

2x

1929-1942

Sam

7

2015-06

569  

SAMPAN  VII KOTO

1x

1918-1918

Spk

RR

2015-06

570  

SAMPANG

8x

1917-1942

Spg

3

2014-01

571  

SAMPIT

4x

1921-1942

Spt

10

2014-01

572  

SANANA

2x

1923-1941

Snn

80

2014-01

573  

SANGASANGA

2x

1928-1942

Ssa

7

2014-01

574  

SANGGAU

4x

1928-1942

Sag

30

2014-01

575  

SANGKOELIRANG

1x

1936-1943

Sgk

50

2014-01

576  

SAPAROEA

5x

1917-1954

Spr

15

2014-02

577  

SAPAT

1x

1938-1943

Sat

60

2014-01

578  

SAPOERAN

1x

1937-1945

Sap

50

2014-01

579  

SARANGAN

2x

1930-1947

Sar

4

2014-01

580  

SAROELANGOEN

3x

1917-1943

Srl

7

2011-09

581  

SAUMLAKI

1x

1921-1941

Sml

40

2011-09

582  

SAWAHLOENTO

6x

1917-1943

Swl

1

2011-09

583  

SEENGKANG

1x

1918-1942

Skg

30

2011-06

....  

SEGALAHERANG

1x

1944

S

.

2011-06

584  

SEKADAU

1x

19...-19...

S

40

2011-06

585  

SEKAJOE

3x

1927-1950

S

15

2013-06

586  

SELATPANDJANG

1x

19...-19...

S

15

2013-07

587  

SEMADAM

1x

1930-1932

S

100

2013-07

588  

SEMARANG

..x

19...-19...

S

1

2011-01

589  

SM - / BODJONG

1x

19...-19...

S

25

2013-07

590  

SM - / HEUVEL

1x

19...-19...

S

20

2013-07

591  

SM - / HOOGENDORP STR

1x

19...-19...

S

1

2013-07

592  

SM - / KARANGTOERI

1x

19...-19...

S

1

2013-07

593  

SM - / NIS

1x

19...-19...

S

25

2013-07

594  

SM - / TJANDI

4x

1917-1949

Smt

7

2013-07

595  

SENTOLO

1x

1940-1948

Stl

45

2013-07

596  

SEPANDJANG

6x

1917-1942

Spd

3

2013-07

597  

SERANG

1x

19...-19...

Sg

2

2013-07

598  

SERANGDJAJA

1x

19...-19...

Srd

100

2011-01

599  

SERBALAWAN

1x

19...-19...

Ser

4

2013-07

600  

SEROEI

1x

1933-1942

Sre

60

2015-08

601  

SERPONG

1x

1942-1945

Srp

?

2014-08

....  

SETJANG

1x

1944-1948

Stj

.

2010-09

602  

SEULIMEUM

1x

1939-1941

Smm

40

2014-08

603  

SIAK SRI INDRAPOERA

5x

1917-1944

Sak

25

2014-08

....  

SIBOEHOEAN

0x

19...-19...

Sbh

.

2014-08

604  

SIBOGA

14x

1917-1943

Sbg

1

2011-06

605  

SIBORONGBORONG

4x

1917-1949

Sib

20

2014-08

606  

SIDAJOE

3x

1924-1947

Sj

20

2014-08

607  

SIDAREDJA

5x

1924-1953

Sdr

2

2010-09

608  

SIDIKALANG

3x

1917-1942

Sdk

15

2010-09

609  

SIDJOENDJOENG

2x

1930-1944

Sdd

12

2010-09

610  

SIDOARDJO

5x

1917-1949

Sda

2

2014-02

611  

SIGLI

7x

1917-1943

Sgi

2

2014-03

612  

SIKAKAP

1x

1941-1943.

Sik

125

2014-03

613  

SILOENGKANG

3x

1922-1943

Sln

20

2014-03

614  

SINABANG

3x

1917-1941

Snb

7

2014-03

615  

SINDANGLAJA

3x

1922-1958

Sdl

3

2014-03

616  

SINDANGLAOET

4x

1930-1945

Sdo

8

2014-03

617  

SINGAPARNA

2x

1935-1950

Spa

7

2014-03

618  

SINGARADJA

8x

1917-1949

Sgr

1

2014-03

619  

SINGKAWANG

8x

1917-1953

Sw

1

2014-03

620  

SINGKEL

3x

1917-1941

Skl

20

2014-03

621  

SINGOSARI

4x

1917-1946

Sgs

2

2014-03

622  

SINTANG

4x

1917-1948

Stg

5

2015-08

623  

SIPIROK

4x

1917-1942

Sip

7

2014-03

624  

SITOEBONDO

7x

1917-1950

Sit

1

2014-03

625  

SLAWI

5x

1922-1949

Slw

5

2013-06

626  

SOE

1x

19...-19...

S

60

2012-06

627  

SOEBANG

8x

1917-1942

So

1

2012-06

627a  

SOEDIMARA

1x

1920-1920

Sdm

RRR

2014-03

628  

SOEKABOEMI

28x

1917-1954

Si

1

2014-03

629  

SOEKADANA

3x

1930-1944

Skn

10

2012-02

630  

SOEKAMANDI

2x

1929-1953

Ski

4

2012-02

631  

SOEKANEGARA

3x

1923-1948

Sng

10

2012-02

632  

SOEKARADJA

1x

1923-1949

Soe

5

2013-08

633  

SOEKOREDJO BANGIL

4x

1918-1942

Skd

7

2010-01

634  

SOEKOREDJO KENDAL

4x

1917-1945

Skr

5

2010-01

635  

SOEKOWONO

3x

1917-1949

Sw

10

2013-08

636  

SOELIKI

1x

1941-1945

Sli

125

2013-08

637  

SOEMBAWA

3x

1917-1952

Sow

5

2013-08

638  

SOEMBERPOETJOENG

4x

1921-1942

Sbp

50

2012-02

639  

SOEMBERREDJO

2x

1923-1942

Srj

15

2012-02

640  

SOEMEDANG

1x

19...-19...

Smd

1

2013-08

641  

SOEMENEP

1x

19...-19...

Smp

1

2013-08

642  

SOEMOBITO

1x

19...-19...

Sbo

10

2013-08

643  

SOEMOROTO

1x

19...-19...

Smo

25

2013-08

644  

SOEMPIOEH

1x

19...-19...

Sph

5

2013-08

645  

SOENGEIBEDJANGKAR

1x

19...-19...

Sbd

25

2013-08

....  

SOENGEIDAREH

1x

1944

Sgh

.

2009-12

646  

SOENGEIGERONG

3x

1931-1942

Srn

1

2013-06

647  

SOENGEILIAT

7x

1917-1946

Sgt

3

2013-06

648  

SOENGEILIMAU

1x

19...-19...

Sgm

40

2013-08

649  

SOENGEIPENOEH

1x

19...-19...

Spn

35

2013-08

650  

SOENGEIRAMPAH

1x

19...-19...

Sra

50

2013-08

651  

SOENGEISLAN

1x

19...-19...

Sgn

75

2013-08

652  

SOERABAJA

..x

19...-19...

Sb

10

2007-11

653  

SB - / DARMO

2x

1939-1942

Sb1

5

2013-02

654  

SB - / GOEBENG

1x

1939-1940

SbG

25

2013-02

655  

SB - / JAARMARKT

3x

1926-1938

SbJ

75

2013-02

656  

SB - / KETABANG

1x

1940-1942

Sb2

5

2013-02

657  

SB - / KOTTA

1x

1937-1940

SbK

7

2013-02

658  

SB - / OEDJOENG

1x

19...-19...

Sb3

1

2013-06

659  

SB - / OUDEHOSP.STRAAT

1x

19...-19...

Soh

1

2013-06

660  

SB - / PAKKETPOST

15x

1926-1945

SbP

1

2013-06

661  

SB - / SIMPANG

1x

19...-19...

Ssg

1

2013-06

662  

SB - / TANDJONGPERAK

2x

1937-1942

Sb4

2

2013-06

663  

SB - / TOENDJOENGAN

1x

1927-1931

Std

35

2013-06

664  

SB - / WONOKROMO

1x

19...-19...

Swo

1

2013-06

665  

SOEROELANGOENRAWAS

2x

1920-1943

Srr

60

2009-12

666  

SOLO

1x

19...-19...

Slo

1

2011-06

667  

SOLOSRIWEDARI

1x

1941-1952

Sl1

40

2009-12

668  

SOLOK

6x

1917-1943

Slk

5

2009-12

669  

SOREANG

1x

19...-19...

Srg

15

2011-06

670  

SORONG

1x

19...-19...

Son

50

2011-06

671  

SRAGEN

8x

1917-1947

Sr

3

2011-01

....  

SRANDAKAN       allleen gr

1x

1914-1916

Sdn

.

2011-06

672  

SRENGAT

1x

19...-19...

Snt

R

2011-06

673  

SRONO

1x

19...-19...

Sro

75

2011-06

674  

STAGEN

1x

19...-19...

San

15

2011-06

675  

TABANAN

1x

1938-1952

Tbn

60

2008-11

676  

TAGOELANDANG

1x

1917-1921

Tad

100

2008-11

677  

TAJOE

6x

1917-1948

Taj

2

2014-03

678  

TAKALAR

1x

1920-1920

Tr

RR

2015-07

679  

TAKENGON

13

1924-1942

Tkn

4

2015-07

680  

TALAGA

2x

1937-1949

Tla

25

2013-07

681  

TALANGAKAR

1x

1941-1942

Tlk

90

2013-07

682  

TALANGPADANG

2x

1935-1943

Tgp

30

2013-07

683  

TALIWANG

1x

1917-1918

Tlw

125

2015-04

684  

TALOE

3x

1928-1943

Tlo

5

2015-04

685  

TALOEK

3x

1926-1942

Tak

25

2012-02

686  

TALOEN

2x

1920-1947

Tal

10

2012-02

687  

TAMAKO

3x

1917-1949

Tmk

25

2012-07

688  

TAMBANGSAWAH

1x

1921-1931

Tba

40

2012-07

689  

TANAHGROGOT

5x

1917-1941

Tgt

15

2008-11

690  

TANAHMERAH

0x

1927-1927

Tmr

?

2008-11

691  

TANDJOENGBALEIKARIMON

5x

1917-1946

Tnb

90

2012-02

692  

TANDJOENGMOEARAENIM

4x

1928-1948

Tam

40

2013-06

693  

TANDJOENGKANDANGAN

2x

1933-1948

Tgn

25

2013-06

694  

TANDJOENGPEKALONGAN

4x

1926-1942

Ttl

80

2012-09

695  

TANDJOENGSARI

3x

1927-1947

Tas

35

2012-09

696  

TANDJONGBALEI

13x

1917-1943

Tdb

1

2012-09

697  

TANDJONGBATOE

2x

1939-1947

Tjt

100

2012-09

698  

TANDJONGKARANG

11x

1917-1945

Tdk

1

2012-09

699  

TANDJONGMENGEIDAR

1x

1917-1922

Tdd

R

2012-09

700  

TANDJONGPANDAN

10x

1917-1953

Tdn

1

2012-09

701  

TANDJONGPINANG

7x

1917-1941

Tpi

1

2013-06

702  

TANDJONGPOERA

7x

1917-1943

Tdp

2

2012-03

703  

TANDJONGPRIOK

1x

19...-19...

Tpk

1

2009-12

704  

TANDJONGRADJA

1x

19...-19...

Tar

20

2013-06

705  

TANDJONGREDEB

1x

19...-19...

Trn

7

2013-06

706  

TANDJONGSELOR

1x

19...-19...

Tds

15

2013-06

707  

TANGERANG

1x

19...-19...

Tng

5

2009-12

708  

TANGGOEL

5x

1917-1954

Tgl

1

2013-06

709  

TAPATOEAN

3x

1917-19...

Ttn

10

2014-08

710  

TARAKAN

10x

1917-1949

Tar

1

2013-07

711  

TAROENA

3x

1917-1950

Trn

10

2013-04

712  

TAROETOENG

1x

19...-19...

Trt

1

2009-12

713  

TASIKMALAJA

1x

19...-19...

Tsm

1

2009-12

714  

TAWANGMANGOE

2x

1936-1945

Twm

40

2013-04

715  

TEBINGTINGGI  DELI

9x

1917-1942

Tbt

1

2013-06

716  

TEBINGTINGGI PALEMBANG

6x

1917-1942

Ti

12

2013-06

717  

TEGAL      3/4    LBnr   PV

25x

1917-1952

Tg

1

2012-08

718  

TELAGASARI KRAWANG

1x

1941-1947

Tr

100

2012-06

719  

TELAWA

3x

1918-1946

Two

20

2012-06

720  

TELOEKBAJOER

5x

1926-1941

Tbj

40

2012-06

721  

TELOKBETONG

14x

1917-1953

Tk

1

2013-07

722  

TELOKDALAM

2x

1917-1941

Tok

10

2015-05

723  

TEMANGGOENG

5x

1917-1942

Tmg

1

2015-05

724  

TEMBILAHAN

4x

1917-1942

Tbh

15

2014-11

725  

TEMPEH

3x

1917-1942

Tpe

10

2014-11

726  

TENGGARONG

3x

1917-1949

Trg

7

2015-07

727  

TEPA

3x

1924-1941

Tea

100

2015-07

728  

TEPAN

2x

1917-1942

Tpa

10

2015-07

729  

TEREMPA

3x

1917-1941

Ter

75

2009-11

730  

TERNATE

7x

1917-1941

Tt

2

2014-07

731  

TINOMBO

2x

1920-1941

Tin

50

2012-02

732  

TJALANG

4x

1917-1942

Tag

15

2012-02

....  

TJANDI        zie Sm-Tjandi

1x

19...-19...

T

35

2011-06

733  

TJAROEBAN

4x

1917-1951

Trb

7

2011-01

734  

TJEPER

4x

1917-1936

Tpr

20

2012-08

735  

TJEPOE

14x

1917-1950

Tjo

1

2012-08

736  

TJERMEE

1x

1939-1942

Tme

45

2012-08

737  

TJIAMIS

8x

1917-1947

Tm

1

2013-04

738  

TJIANDJOER

7x

1917-1944

Td

1

2013-04

739  

TJIAWI

4x

1918-1943

Taw

5

2013-04

740  

TJIAWIGEBANG

1x

1939-1954

Twg

40

2013-04

741  

TJIBADAK

8x

1917-1957

Tbd

1

2012-08

742  

TJIBATOE

1x

19...-19...

Tjb

4

2012-08

743  

TJIBEBER

1x

19...-19...

Tbb

1

2012-08

744  

TJIDJOELANG

2x

1930-1943

Tid

15

2012-08

745  

TJIGOMBONG

1x

1923-1942

Tgb

3

2012-08

746  

TJIKADJANG

1x

1926-1953

Tkg

4

2012-08

747  

TJIKADONGDONG

1x

1917-1923

Tjd

75

2012-08

748  

TJIKAMPEK

9x

1917-1952

Tkp

2

2011-09

749  

TJIKARANG

1x

1931-1931

Tkr

RRR

2012-08

750  

TJIKOTOK

1x

1938-1944

Tkt

30

2012-08

751  

TJILAMAJA

3x

1918-1953

Tms

12

2012-08

752  

TJILATJAP

7x

1917-1942

Tp

1

2012-08

753  

TJILATJAPHAVEN

2x

1917-1923

Tph

20

2012-08

754  

TJILATJAP  S1

1x

1943-1950

Tp1

R

2013-04

755  

TJILATJAP  S2 

1x

1942-1949

Tp2

R

2013-04

756  

TJILEDOEK

3x

1917-1944

Tld

5

2012-08

757  

TJILEGON

3x

1917-1945

Tlg

7

2012-08

758  

TJILIMOES

2x

1931-1945

Tms

7

2012-08

759  

TJIMAHI

17x

1917-1952

Tmi

1

2009-12

760  

TJIPANAS

1x

1918-1918

Tj

R

2009-12

761  

TJIPARAJ

3x

1923-1945

Trj

7

2009-12

....  

TJIPATAT

.

1915-1922

Tpt

.

2009-12

762  

TJIRANDJANG

1x

1939-1941

Trj

40

2009-12

763  

TJIREUNGAS

3x

1917-1942

Rg

3

2009-12

764  

TJISANDAWOET

2x

1936-1945

Tjw

40

2009-12

765  

TJISAOEK

4x

1922-1941

Tsa

12

2009-12

766  

TJISOEROEPAN

1x

1917-1931

Tsn

25

2009-12

767  

TJITJALENGKA

5x

1917-1944

Tjl

10

2009-12

768  

TJITJOEROEG

3x

1917-1945

Ttr

3

2009-12

769  

TJIWIDEJ

2x

1926-1942

Twd

10

2009-12

770  

TJOEROEP

4x

1917-1947

Trp

2

2013-06

771  

TJOMAL

3x

1927-1944

Tj

10

2012-05

772  

TOBELO

3x

1917-1941

Tob

35

2013-06

773  

TOBOALI

5x

1917-1942

Tba

5

2013-07

774  

TOEAL

2x

1920-1954

Tol

25

2009-12

775  

TOEBAN

9x

1917-1950

Tn

1

2009-12

776  

TOELANGAN

4x

1917-1942

Tln

3

2010-09

777  

TOELOENGAGOENG

9x

1917-1945

Ta

1

2009-12

778  

TOEMPANG

3x

1917-1945

Tmp

20

2010-09

779  

TOEREN

5x

1917-1948

To

2

2009-12

780  

TOLITOLI

3x

1930-1950

Tli

20

2013-04

781  

TOMOHON

3x

1917-1950

Tmh

5

2013-04

782  

TONDANO

3x

1917-1941

Ton

10

2013-04

783  

TOSARI

3x

1926-1945

Tsr

5

2015-02

784  

TOTOK

1x

1917-1921

Ttk

125

2015-02

785  

TRENGGALEK

3x

1917-1951

Tl

5

2013-06

786  

TRETES

1x

1938-1942

Tte

40

2013-06

787  

VLIEGVELD ANDIR   

1x

1931-1939

Bd/An

10

2013-01

788  

VLIEGVELD TJILILITAN

1x

1934-1940

Btc/V

60

2010-05

789  

WAHAAI

2x

1917-1942

Wh

.

2014-10

790  

WAIKABOEBAK

1x

1937-1942

Wkb

.

2014-10

791  

WAINGAPOE

2x

1917-1942

Wgp

.

2014-10

792  

WALIKOEKOEN

3x

1917-1942

Wk

.

2014-10

793  

WANARADJA

1x

1929-1932

Wnr

.

2014-10

794  

WAROE

1x

1917-1923

Wr

.

2015-07

795  

WATAMPONE

3x

1918-1942

Wtp

.

2015-07

796  

WATES DJOKJA

6x

1918-1948

Wt

.

2015-07

797  

WATES KEDIRI

2x

1921-1942

Wat

.

2015-06

798  

WEDA

3x

1924-1942

Wda

.

2015-06

799  

WELAHAN

3x

1918-1942

Wlh

.

2015-06

800  

WELERI

5x

1918-1942

Wlr

.

2015-06

080  

WELTEVREDEN     type 1z

1x

1920-1920

Wl

.

2007-10

801  

WIROSARI

4x

1917-1942

Wrs

.

2015-07

802  

WLINGI

6x

1917-1942

Wg

.

2015-07

802a  

WOERJANTORO

1x

1944-1946

Wjt

...

2012-05

803  

WONOGIRI

3x

1917-1942

Wng

.

2012-05

664  

WONOKROMO  --> SB

4x

1921-1945

Swo

.

2009-12

804  

WONOSARI DJOKJA

4x

1917-1942

Wno

.

2012-05

804a  

WONOSARI BESOEKI

1x

1949-1951

Wni

...

2012-05

805  

WONOSOBO

6x

1917-1942

Ws

.

2012-05

806  

WONRELI

2x

1930-1941

Wri

.

2012-05

  

 

 

 

 

 

 

809  

NI POSTAGENT PENANG

1x

1919-1919

Nip

.

2011-06

810  

NI POSTAGENT SINGAPORE

1x

1917-1920

Nis

.

2011-06

  

 

 

 

 

 

 

811  

SPKT   I

0x

19...-19...

S-I

.

2011-06

812  

SPKT   A

0x

19...-19...

S-A

.

2011-06

813  

SPKT   1

0x

19...-19...

S-1

.

2011-06

  

 

 

 

 

 

 

814  

SPKT   II

0x

19...-19...

S-II

.

2011-06

815  

SPKT   B

1x

1923-1923

S-B

.

2011-06

816  

SPKT   2

0x

19...-19...

S-2

.

2011-06

  

 

 

 

 

 

 

817  

SPKT   III

0x

19...-19...

S-III

.

2011-06

818  

SPKT   C

3x

1922-1923

S-C

.

2011-06

819  

SPKT   3

1x

1922-1923

S-3

.

2011-06

  

 

 

 

 

 

 

901  

HB Post Apt

 

 

 

 

2013-05

902  

HB Post Bpt

         

903  

HB Post Vpt

         
             
             
             
             

.